Niska emisja - co to takiego?
Przewiń do artykułu
Menu

Niska emisja jest zjawiskiem polegającym na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw – głownie węgla – w przestarzałych i niesprawnych domowych piecach i kotłach grzewczych. Zjawisko jest dodatkowo potęgowane wskutek spalania złej jakości węgla oraz śmieci.

Niską emisję możemy dostrzec gołym okiem. W okresie jesienno-zimowym z kominów budynków, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi, wydobywa się czarny dym. Ten dym niesie ze sobą toksyczne zanieczyszczenia, niebezpieczne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla ludzkiego zdrowia i życia.


Niska emisja to niemal wyłączna zasługa indywidualnych kotłowni oraz pieców eksploatowanych w domach jednorodzinnych. Zjawisko dotyczy także małych kotłowni zaopatrujących w ciepło kilka mieszkań czy budynków, nazwanych kotłowniami lokalnymi.

Rys. 1: Udział poszczególnych sektorów w ogólnej emisji pyłów w Polsce (emisja TSP – pyłu zawieszonego całkowitego) [% ogółu].
źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

 


Dlaczego niska emisja jest „niska”?
Określenie „niska” może łatwo wprowadzić w błąd osoby niezaznajomione ze specyfiką zjawiska. Nazwa wskazuje na pochodzenie zjawiska – zanieczyszczenia są bowiem emitowane w większości przez domy jednorodzinne, kamienice, małe zakłady produkcyjne, posiadające kominy z wylotem na niewielkiej, nieprzekraczającej 40 metrow, wysokości (niskie).

Polska jest krajem, w ktorym produkcja energii elektrycznej oraz ciepła w większości oparta jest o spalanie węgla. W przypadku małych kotłow domowych, służących do ogrzewania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym, ponad 70 proc. budynkow wykorzystuje kotły i piece węglowe. Każdego roku spala się w nich około 8,5 mln ton węgla i około 4 mln ton miału węglowego.

W większości kotły i piece te są nadal urządzeniami starej generacji, o niskiej sprawności energetycznej oraz wysokich wskaźnikach emisji zanieczyszczeń. To sprawia, że małe instalacje kotłowe są drugim co do ilości producentem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w Polsce i pierwszym pod względem emisji pyłu (PM10). Zanieczyszczenia z kominow sektora mieszkaniowego oddziałują przede wszystkim na najbliższe otoczenie.

 

FOTO:twojezaglebie.pl

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl