Niska emisja: co możemy bezpiecznie spalać?
Przewiń do artykułu
Menu

W kotłowniach domowych na paliwa stałe użytkownik spalać może wyłącznie paliwa przeznaczone do danego rodzaju kotła, kominka czy pieca.

Wyróżniamy tu m.in.:

– węgiel różnego sortu,
– gaz,
– olej opałowy,
– drewno, biomasę,
– pelety z biomasy,
– brykiety z biomasy.


Nie jest to równoznaczne z całkowitym zakazem spalania śmieci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, spalać można grupy wybranych odpadów, tj.:

– odpady w postaci trocin, wiórów, ścinek oraz drewna, czyli odpady pochodzenia roślinnego (z wyłączeniem trocin, wiórów i ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych);
– opakowania z drewna (z wyłączeniem tych, które pokryte są impregnatami i powłokami ochronnymi);
– papier i tekturę (z wyłączeniem tych bielonych związkami chloru i z nadrukiem farb kolorowych);
– drewno pochodzące z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (z wyłączeniem zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi);
– inne z powyższych grup, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.


Co grozi za nieprzestrzeganie zasad dotyczących spalania? Poza konsekwencjami w postaci grzywny, kary a nawet aresztu (o czym w dalszej części dokumentu), użytkownik ryzykuje utratą gwarancji producenckiej na zakupiony kocioł. Rosną także koszty eksploatacji – kocioł, w którym spalane są śmieci, których spalanie jest niedozwolone, jest bardziej narażony na zabrudzenia.

Poza wyjątkami, o których wcześniej była mowa, w kotłach domowych pod żadnym pozorem
nie wolno spalać:

– polietylenu i politereftalanu etylenu (np. plastikowych opakowań i butelek);
– gumy i odpadów gumowych (opony, uszczelki);
– tekstyliów (tkaniny, dzianiny);
– odpadów skórzanych (obuwie, ubrania);
– PCV, PP (elementy kanalizacyjne, wodociągowe i inne z PCV i PP);
– papieru i opakowań kartonowych bielonych związkami chloru i z nadrukiem farb kolorowych (np. kolorowe czasopisma, kolorowe opakowania kartonowe);
– drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego (stare meble, opakowania drewniane);
– innych, których termiczne przekształcenie w instalacjach.

 

Spalanie śmieci jest zakazane prawnie Na podstawie art. 379 Prawa ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. kontroler wyznaczony
przez władze miejscowe może wejść na teren domu lub mieszkania w celu sprawdzenia, czy użytkownicy palą w piecu niedozwolonymi przedmiotami. Kontroler może podczas takiej kontroli pobrać próbki z pieca. Kary grożące za spalanie śmieci zostały określone w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, są to: mandat 500 zł, grzywna 5 tys. zł, a nawet 30 dni aresztu. Zdecydowane działania w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie swoich gmin podjęły władze Wodzisławia Śląskiego oraz Radlina, gdzie przeprowadzane są kontrole pieców w gospodarstwach domowych. Podczas takiej kontroli pobierana jest próbka popiołu z pieca, która trafia następnie do laboratorium celem jej zbadania. Już 100g wystarcza do przeprowadzenia dokładnej analizy składu. Należy mieć świadomość, że szkodliwe substancje uwalniane w procesie spalania śmieci pozostają w popiołach przez okres co najmniej 6 miesięcy. Na efekty kontroli nie trzeba było długo czekać. W Radlinie, który zaczął się przyglądać popiołom mieszkańców dopiero od 2015 roku, ponad 50% badań próbek zakończyło się oddaniem spraw do sądu. We wszystkich przypadkach wymiar sprawiedliwości zasądzał kary.

FOTO: bialystok.wyborcza.pl/

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl