Ile może kosztować naprawa błędów przy budowie domu? Przestrogi dla przezornych
Przewiń do artykułu
Menu

Niezależnie od tego, czy dom budujesz sam, czy wynajmujesz do tego celu ekipę fachowców, to musisz wiedzieć, że są błędy przy wznoszeniu budynku, których naprawa przysporzy ci dodatkowych, często bardzo wysokich kosztów. Zanim więc pójdziesz w opcję „jak najtaniej”, dowiedz się, ile ta opcja może cię realnie kosztować.

Budowa własnego, jednorodzinnego domu to ogromny wydatek i oczywistym jest, że każdy inwestor szuka możliwości ograniczenia nakładów. Warto jednak wiedzieć, że są etapy i prace przy wznoszeniu domu, podczas których oszczędności (wspomniana opcja „jak najtaniej”) może przynieść w niedalekiej przyszłości straty, a nie zyski. Nie idź w tym kierunku! Dlaczego? Wyjaśniamy.

1. Niewłaściwe wytyczenie budynku

Chodzi o zrobienie wykopu pod fundament, zgodnego z zarysem budynku. To wstępny etap prac na budowie domu, podczas którego trzeba uważać na:

 • przesunięcie obrysu budynku względem granic działki;
 • źle wytyczone osie budynku;
 • obrócenie bryły względem stron świata

Skutek – dom nie będzie zgodny z projektem, co zmusi inwestora do ponownego złożenia dokumentacji budowlanej i wystąpienia o pozwolenie na budowę. Jeśli właściwy urząd nie wyda na to zgody, dom (niezależnie od etapu, na jakim znajduje się jego budowa) musi zostać rozebrany.

Jak temu zapobiec? Są dwie metody. Jedna to wytyczenie osi budynku przez geodetę z uprawnieniami jeszcze przed wykonaniem wykopu, druga – po wykonaniu takiego wykopu. Obie są poprawne, ale pierwsza metoda niesie większe ryzyko, iż znaczniki naniesione przez geodetę przed pracami ziemnymi, mogą ulec przesunięciu.

Niezależnie od wybranego sposobu, przed zalaniem betonem wykopu fundamentowego, trzeba jeszcze raz sprawdzić wytyczenie osi budynku i jego posadowienie względem stron świata oraz upewnić się, że ekipa wykonawcza dokładnie zrozumiała tę kwestię.


 

Przeczytaj także: Koszty budowy domu – na co wydamy najwięcej?

 


2. Przerwana ciągłość uzbrojenia ławy fundamentowej

Oprócz zbadania, czy grunt pod fundamentami jest dostatecznie gęsty (unikamy wtedy osiadania betonowej ławy i jej pękania), należy zadbać o zachowanie ciągłości tej konstrukcji, właściwego jej zbrojenia, odpowiedniego sposobu wylewania betonu oraz jego jakości, pamiętać o dodatkowym wyposażeniu domu, jak kominy, schody itd.

Skutek – gdy fundamenty zostaną wykonane wadliwie, może okazać się, iż ich nośność będzie zbyt niska, postawiony na nich dom zacznie pękać, a ściany podchodzić wilgocią. Błędy na tym etapie są wyjątkowo kosztowne w naprawie, wymagają specjalistycznych prac i odpowiedniego sprzętu, a cena zależy od rodzaju i rozległości uszkodzeń.

Jak temu zapobiec? Tu pojawia się ważna rola dla kierownika budowy. On musi sprawdzić, czy uzbrojenie fundamentów jest właściwe (także jakość betonu!), czy zachowuje ciągłość i czy jest zgodne z projektem.

3. Brak odpowiedniej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych

Takie błędy przy murowaniu ścian fundamentowych skutkują:

 • zawilgoceniem konstrukcji domu
 • przemarzaniem przyziemia;
 • korozją elementów konstrukcji
 • niszczeniem budynku

Jeśli popełnisz błąd przy tych pracach, to jego naprawa będzie cię kosztować minimum 20.000 zł. Tyle zapłacisz za ponowne odkopanie fundamentów i wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Pamiętaj, że koszt ten może być znacznie wyższy, w zależności od stopnia uszkodzeń.

Jak temu zapobiec? Sprawdzona, fachowa ekipa budowlana plus odpowiednie, dobrej jakości materiały używane na tym etapie budowy.

4. Błędy przy budowie podłogi na gruncie

Przed wykonaniem podłogi na gruncie przestrzeń między ścianami fundamentowymi zasypuje się piaskiem. Można to zrobić dopiero po zabezpieczeniu ścian hydroizolacją. Jeśli gęstość piasku użytego do tego celu nie będzie odpowiednia, to spowoduje to pękanie wylewki podłogowej i posadzek. Warto wiedzieć, że ponowne wykonanie podłogi to koszt od 30.000 zł.

Z kolei pominięcie ułożenia elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej na tym etapie spowoduje, że po ułożeniu posadzek trzeba będzie je skuwać, ażeby instalację tę ułożyć. Koszt – od 10.000 zł.

5. Niewłaściwe wymurowanie ścian

W przypadku takich błędów:

 • ściany są krzywe
 • powstają problemy przy tynkowaniu
 • trudno jest osadzić drzwi i okna
 • pojawia się zawilgocenie domu, gdy brak izolacji poziomej

Naprawy źle zbudowanych ścian pochłoną kwoty rzędu co najmniej 10.000 zł, a jeśli zostały one nie tylko wymurowane krzywo, ale dodatkowo mają niezgodną z projektem wysokość, to będziesz zmuszony do ponownego złożenia dokumentacji we właściwym urzędzie. W najgorszym wariancie można oczekiwać nakazu rozbiórki domu.


 

Przeczytaj także: Wełna mineralna - wszechstronny materiał do dociepleń

 


6. Błędy w konstrukcji stropu

Niezależnie od rodzaju stropu – gęstożebrowy, monolityczny żelbetowy, prefabrykowany, drewniany – konieczne jest zachowanie zgodnej z projektem sztywności, wzmocnienie w miejscach ścian działowych, solidne oparcie stropu na ścianach. Tam, gdzie używany jest beton, istotną rolę odgrywa jego jakość i właściwa pielęgnacja.

Skutkiem niewłaściwego wykonania stropu będzie zbyt duże jego ugięcie, a także pęknięcia i rysy na konstrukcji. Koszt napraw zaczyna się od 10.000 zł.

7. Źle wykonana więźba dachowa

W konstrukcji więźby dachowej, w Polsce najczęściej drewnianej, można spotkać następujące błędy:

 • nieodpowiedniej jakości drewno
 • zbyt duża jego wilgotność
 • słaba sztywność konstrukcji
 • zbyt małe przekroje elementów więźby i/lub brak kilku z nich

W efekcie otrzymasz więźbę, którą nie będzie wystarczająco sztywna, co spowoduje odkształcenia drewnianych belek i obniży wytrzymałość i trwałość dachu. Naprawa będzie cię kosztować co najmniej 10.000 zł.

Jak temu zapobiec? Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy bezwzględnie musi sprawdzić, czy drewno ma klasę określoną w projekcie domu.

8. Niewłaściwa konstrukcja dachu

Pokrycie dachu musi być zgodne z projektem, a użyty materiał zależy w dużej mierze od stopnia skomplikowania dachu i kąta nachylenia jego połaci. Błędy popełniane na tym etapie dotyczą głównie:

 • złej kolejności układania warstw
 • niewłaściwej wodoszczelności i wiatroszczelności
 • złej izolacji termicznej, paroszczelności
 • braku wentylacji

Skutkiem jest zawilgocenie całej konstrukcji dachu oraz szybsze jego zużycie. Demontaż dachu i ponowne jego wykonanie to koszt co najmniej 10.000 zł, w zależności od stopnia skomplikowania prac.

Podsumowując, przy wznoszeniu domu ogromną rolę odgrywa kierownik budowy, który powinien być rzetelnym fachowcem, utrzymującym stały kontakt z inwestorem, czyli z tobą oraz z ekipą budowlaną i od razy wyjaśniającym wszelkie wątpliwości.

Jeśli między wszystkimi zaangażowanymi w inwestycję stronami nie ma dobrej komunikacji, a kierownik budowy pojawia się na niej rzadko, albo w ogóle jego rola określona jest tylko na papierze, to błędy wykonawcze masz jak w banku, a wraz z nimi dodatkowe koszty ich naprawy (często bardzo wysokie).

Ewa Grochowska

Źródła:

Grafika:

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl