Finansowanie inwestycji - programy gminne
Przewiń do artykułu
Menu

Wymiana kotła, ocieplenie domu czy montaż odnawialnych źródeł energii to przede wszystkim wyzwanie finansowe. Jakie źródła finansowania inwestycji znajdziesz w naszej gminie?

 

1) Podłączenie jednorodzinnego budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.

Dotacja w wysokości 70% poniesionych kosztów , ale nie więcej niż 5.000,00 zł.
Na koszt przyłączenia mogą składać się koszty: zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, odbioru przyłącza.

2) Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne) oraz kotła c.o. opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne, itp.).

Dotacja w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.
Dotacja do zakupu i montażu kotła c.o. opalanego biomasą, przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w miejską sieć centralnego ogrzewania, a kocioł musi spełniać kryteria sprawności cieplnej i wymagania w zakresie emisji według obowiązującej Polskiej Normy w klasie 4 lub 5 potwierdzone w certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

3) Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Dotacja w wysokości 30% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż:
a) 3.000,00 zł – do zakupu i montażu kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła,
wentylacji mechanicznej z zastosowaniem rekuperatora.
b) 5 000,00 zł – do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, gruntowych pomp ciepła.

4) Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych lub/i gospodarczych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Dotacja w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1200,00 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości. Na koszt przyłączenia mogą składać się koszty: zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza, pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza.

 

FOTO:komercyjneprojekty.pl

 

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl