Finansowanie inwestycji – osoby fizyczne
Przewiń do artykułu
Menu

Poniżej przedstawiamy zestawienie dostępnych instrumentów finansowych, takich jak kredyty i pożyczki, umożliwiających finansowania działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, wymiany źródła ciepła czy montażu odnawialnych źródeł energii.

Kredyt na EKOREMONT

 1. Bank: Bank Zachodni WBK wraz z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w ramach programu PolREF (Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej).
 2. Charakterystyka: PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA ENERGOOSZCZĘDNE
  wymiana okien
  wymiana drzwi zewnętrznych
  ocieplenie stropu piwnicy
  ocieplenie podłogi
  ocieplenie ścian zewnętrznych
  ocieplenie dachu, stropu nad najwyższą kondygnacją
  modernizacja instalacji ogrzewania
  modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej
  wymiana źródła ciepła
  wentylacja z odzyskiem ciepła
  modernizacja oświetlenia
  Pompy ciepła (w tym rewersyjne - klimatyzacja)
  Termiczne kolektory słoneczne
  Panele fotowoltaiczne

  Cel szczegółowy: Podwyższenie efektywności eenergetycznej nieruchomości lub mieszkania.
  Celem programu jest wsparcie w postaci kredytu gotówkowego na atrakcyjnych warunkach właścicielom mieszkań i domów mieszkalnych w modernizacjach i remontach, poprawiających komfort mieszkania oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków, oraz bezpłatne porady niezależnych ekspertów z http://polreff.org/

 3. Dla kogo? Osoby indywidualne w szczególności właściciele domów i mieszkań

 4. Kwota: Brak minimalnej kwoty kredytu, od 20 000 zł możliwość do 120 miesięcy

 5. Rodzaj dofinansowania: Kredyt z obniżoną prowizją do 6,99% nie miniej niż 50zł.Wysokość oprocentowania, marży oraz okresu spłaty jest wyliczana indywidualnie przez bank.

 6. Terminy: Podpisanie umowy kredytowej od 14 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017

Kredyt na Panele fotowoltaiczne

 1. Bank: Bank Credit Agricole
 2. Charakterystyka: Kredyt gotówkowy na zakup instalacji fotowoltaicznej
 3. Dla kogo? Osoby indywidualne
 4. Kwota: Do 80 000 PLN
 5. Rodzaj dofinansowania:: Kredyt ze stałym oprocentowaniem do 10%. Wysokość, oraz okres spłaty ustalany indywidualnie


Kredyt inwestycyjny ze środków EBI

 1. Bank: Getin Bank
 2. Charakterystyka: Kredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć związanych m.in. z odnawialnymi źródłami energii. Okres kredytowania: Do 20 lat
 3. Dla kogo?
 • Samorządy i ich związki
 • Spółki komunalne
 • Szpitale
 • Instytucje kultury
 • Szkoły i uczelnie wyższe
 • Instytuty badawcze
 • Inne podmioty publiczne, jeśli kredytowany projekt służy rozwojowi regionalnemu, a z jego efektów korzysta pośrednio lub bezpośrednio społeczność lokalna
 1. Kwota: Do równowartości 12,5 mln EUR
 2. Dane dodatkowe: Możliwość łączenia z innymi produktami kredytowymi Getin Banku oraz innymi preferencyjnymi źródłami finansowania (np. premią termomodernizacyjną lub środkami z funduszy UE)

Program SMOG STOP

 1. Bank(instytucja):  WFOŚiGW
 2. Charakterystyka: Dofinansowanie w formie dotacji dla zadania wymiany źródła ciepła w oddanym do użytkowania (przed 16.12.2002r.) i ogrzewanym budynku jednorodzinnym. Dotyczy się to źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującym na potrzeby C.O. Zakresowi działania podlega:

A) Wymiana, modernizacja lub budowa instalacji C.O. i C.W.U. w przypadku zasilania obu instalacji z jednego źródła ciepła
B) Zabudowy systemów grzewczych służących do podgrzewu ciepłej wody użytkowej takich jak pompy ciepła lub kolektory słoneczne
C) Zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu zwiększenie oszczędności energii tj. docieplenie przegród budowlanych, wymiana okien i drzwi.

Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji jest fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na potrzeby centralnego ogrzewania. Do kosztów nie zalicza się samodzielnego zakupu źródeł ciepła jak i samodzielnego montażu, a wszystkie koszty uwzględniane są na podstawie wystawionych faktur.

 1. Dla kogo? Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Terenem inwestycji jest województwo śląskie
 2. Kwota: 
  25% kosztów kwalifikowanych zadania A)
  15%kosztów kwalifikowanych dla zadania B) i C)
  Jednak nie przekraczających maksymalnej wysokości dofinansowania zawartych w punkcie 6. Regulaminu
 3. Rodzaj dofinansowania: Działanie będzie realizowane wyłącznie w formie instrumentów finansowych.
 4. Terminy: Do weryfikacji na stronach WFOSiGW Katowice (kolejne nabory w 2018)


EkoRaty

 1. Bank: Alior Bank
 2. Charakterystyka: Kredyt na sfinansowania zakupu instalacji fotowoltaicznych,instalacji solarnych oraz pomp ciepła.Okres kredytowania to 10 lat. Oprocentowanie od 0% do 36 miesięcy lub do 5% (zmienne) powyżej 36 miesięcy. Prowizja ustalana indywidualnie
       - Kredyt może zostać udzielony wyłącznie jednemu Wnioskodawcy (Kredytobiorcy)
       - Przy kwocie poniżej 15 tyś kredyt udzielony może zostać na oświadczenie
       - Minimalny dochód Klienta wynosi 500 zł
       - Bank wymaga zgody współmałżonka Kredytobiorcy dla umów powyżej 20 tyś brutto.
       - Bank nie wymaga:
            a. przedstawiania umowy zawartej z zakładem energetycznym,
            b. przekazywania danych o wielkości produkcji energii elektrycznej,
            c. przeprowadzania kontroli trwałości przedsięwzięcia,
            d. dokumentów potwierdzających prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym,
            e. zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych
 3. Dla kogo? Osoby fizyczne
 4. Rodzaj dofinansowania: Kredyt konsumencki
 5. Kwota: do 100% wartości inwestycji
 6. Dane dodatkowe:
  wymaganych dokumenty dotyczące osiąganych dochodów:
  a. Umowa o pracę na czas nieokreślony - minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia
  b. Umowa o prace na czas określony - minimum 1 miesięczny staż zatrudnienia, przy czym okres obowiązywania umowy nie może być krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące)
  c. Emerytura - minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia
  d. Renta - minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia, jeżeli jest to świadczenie czasowe to okres jego otrzymywania nie może ć krótszy niż okres, na jaki zostanie udzielony Kredyt (minimum 3 miesiące)
  e. Świadczenie przedemerytalne - minimum 1 miesięczny okres otrzymywania świadczenia
  f. Działalność rolnicza - uzyskiwanie dochodu od co najmniej 3 miesięcy
  g. Działalność gospodarcza - Pełna księgowość, KPiR, Ryczałt ewidencjonowany, Karta podatkowa - minimum 6 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów z tego tytułu

 

EkoPożyczka

 1. Bank: BOŚ Bank
 2. Charakterystyka:
  Kredyt o przeznaczeniu:
  Zakup lub refinansowanie zakupu materiałów o charakterze ekologicznym, m.in.:
  kotły centralnego ogrzewania (gazowe, opalane biomasą), pompy ciepła i/lub rekuperatory, ogniwa fotowoltaiczne.
  Oprocentowanie:
  do 36 miesięcy: 8.0%
  od 37 do 120 miesięcy: 7.0% + Wibor 6M
  Kliknij i i sprawdź aktualne stawki Wibor 6M
  Prowizja: 7.0% (może zostać obniżona do 6.0% w przypadku nabycia np. karty kredytowej lub ROR)
  Okres kredytowania to 10 lat
 3. Dla kogo? Osoby fizyczne.
  - o kredyt ubiegać się może maksymalnie 4 kredytobiorców.
  - przy kwocie min. 100 000 brutto wymaganych jest conajmniej 2 kredytobiorców.
 4. Rodzaj dofinansowania: Kredyt konsumencki
 5. Kwota: do 150 000 PLN brutto.
 6. Termin: do odwołania oferty

EKO Kredyt PV

 1. Bank: BOŚ Bank
 2. Charakterystyka: Kredyt na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, nie związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  Okres kredytowania to 10 lat
  Oprocentowanie:
  do 60 miesięcy: 3.0% + Wibor 3M
  od 61 do 120 miesięcy: 4.0% + Wibor 3M
  Kliknij i i sprawdź aktualne stawki Wibor 3M
  Prowizja: 5.0%
  Wymagany zastaw rejestrowy na instalacji wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej urządzenia
 3. Forma dofinansowania: Kredyt konsumencki.
 4. Dla kogo? Osoby fizyczne:
  - o kredyt ubiegać się może maksymalnie 4 kredytobiorców.
  - przy kwocie min. 100 000 brutto wymaganych jest conajmniej 2 kredytobiorców.
 5. Kwota: do 100% wartości zakupu i montażu instalacji ale nie więcej niż 50 000 PLN
 6. Termin: do odwołania oferty

FOTO:cloudmind.info

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl