Co i dlaczego psuje się najczęściej w kotłach węglowych?
Przewiń do artykułu
Menu

Węgiel kamienny to nadal najpopularniejszy rodzaj paliwa grzewczego w Polsce. To również powód, dla którego warto znać najczęstsze awarie kotłów węglowych i ich przyczyny. Wtedy możecie uniknąć wielu niepotrzebnych kłopotów.

Wybierając kocioł węglowy jako centralny element systemu ogrzewania domu należy wiedzieć, jak to urządzenie obsługiwać i w jaki sposób nie dopuścić do uszkodzeń, które sprawią, że w domu będzie zimno, a wezwanie serwisanta okaże się niezbędne.

Kłopotów w dużej mierze można uniknąć, gdy poznamy przyczyny awarii. Spora część z nich wynika bowiem z niewiedzy użytkowników.

Jakość paliwa a praca kotła

Najczęstszym powodem wadliwej pracy systemu grzewczego jest złej jakości paliwo, które nie spełnia wymagań producentów.

Dla przykładu, ekogroszek zasilający konwencjonalne kotły retortowe musi mieć odpowiednie uziarnienie, wysoką kaloryczność, niski wskaźnik zdolności spiekania i małą zawartość popiołu. Nie może być zawilgocony i zawierać jakichkolwiek domieszek, np. miału i kamieni.

Załadowanie do podajnika kotła taniego paliwa, które nie spełnia powyższych warunków, nie tylko obniży moc palnika i tym samym sprawność całego urządzenia, ale może też spowodować awarię urządzenia.

Jeśli tzw. wskaźnik zdolności spiekania, cechujący paliwa węglowe niskiej jakości, jest zbyt wysoki, to dochodzi do tworzenia się dużych spieków koksowych, wstrzymujących prawidłowy przepływ gazów w palenisku i zwiększających opór przenośnika śrubowego, czyli ślimaka. Może to spowodować zakleszczenie palnika i awarię całego układu.


 

Przeczytaj także: Izolacja cieplna rur do systemów grzewczych oraz c.w.u

 


Niska wydajność cieplna kotła

Może się zdażyć, iż mimo regularnej dostawy paliwa do kotła dom pozostaje niedogrzany. Do najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy, bardzo uciążliwego dla użytkowników, należą:

 • brak dopływu powietrza do kotłowni,
 • zanieczyszczenie kanałów spalinowych w kotłach,
 • nieprawidłowo dobrana moc (za niska) kotła do powierzchni domu,
 • nieprawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja c.o.;
 • nieprawidłowa praca wentylatora nadmuchowego lub regulatora elektrycznego,
 • spalanie tanich, złej jakości paliwa.


Zapowietrzanie się kotłów węglowych

Częstą przyczyną awarii systemu grzewczego w sezonie jesienno-zimowym jest samoczynne zapowietrzanie się kotła (stukanie, ostre dźwięki w urządzeniu), obniżające sprawność przekazywania ciepła i powodujące niedogrzanie pomieszczeń położonych najdalej od źródła ciepła. Zwiększa to także zużycie paliwa w kotle i w konsekwencji podnosi rachunki za paliwo.

Może się też okazać, że użycie zamontowanych fabrycznie w kotłach odpowietrzników ręcznych lub automatycznych nie działa. Co wtedy?

Najczęściej zapowietrzeniu ulegają kotły pracujące w układzie otwartym ze zbiornikiem wyrównawczym. To właśnie niewłaściwe umiejscowienie zbiornika wyrównawczego może prowadzić do niekontrolowanego zapowietrzania się całego układu centralnego ogrzewania.

Ponadto instalacja c.o. powinna być skonstruowana z uwzględnieniem strat hydraulicznych przepływu zarówno liniowych, jak i miejscowych uwzględniających fakt, że każdy odcinek rury instalacyjnej, rozgałęzienie i grzejnik powodują pewne straty przepływu. Wówczas może dojść do samoczynnego zapowietrzania się instalacji przez zbiornik wyrównawczy.

 

Cofanie się żaru w stronę zasobnika

Awaria ta występuje wskutek błędów w użytkowaniu kotła. Cofanie się żaru, niezależnie od przeprowadzanych konserwacji kotła przez użytkownika, może być spowodowane np. przypadkowym zerwaniem się zawleczki, czyli brakiem możliwości obrotu ślimaka.

Chcąc uniknąć tego kłopotu należy zadbać o drożność kotła, szczelne zamknięcie zasobnika paliwa oraz dobry stan uszczelki klapy zasobnika paliwa, a także o drożny kanał i mieszacz powietrza nadmuchowego z wentylatora do prawidłowego spalania paliwa.

Dym ulatujący z zasobnika paliwa

Jeżeli z zasobnika paliwa wydobywają się spaliny, może to być spowodowane:

 • niskim ciągiem kominowym,
 • niedrożnymi kanałami spalinowymi kotła,
 • przytkanym mieszaczem powietrza do spalania,
 • niepoprawną regulacją paleniska,
 • niewłaściwym połączeniem kotła z kominem,
 • zużyciem sznura uszczelniającego drzwiczki kotła,
 • zbyt niskim ciśnieniem atmosferycznym.

Inne usterki zakłócające pracę kotła węglowego

Obok tych już wymienionych, użytkownik kotła węglowego może spotkać się również z innymi usterkami tego urządzenia, a w szczególności:

 • wyciekiem wody będącym efektem „pocenia się” kotła,
 • wzrostem temperatury i ciśnienia w urządzenie spowodowanym zamknięciem zaworów w instalacji c.o.,
 • zbyt jasnym płomieniem w palenisku wskutek nadmiernego dopływu powietrza z zewnątrz (zbyt czerwony płomień oznacza niedostatek powietrza),
 • wadliwym działaniem wentylatora nadmuchowego spowodowanym brakiem startu i problemami z rozruchem tej części kotła.

 

Przeczytaj także: Można ogrzewać ekologicznie, ale nie za darmo

 


Starzenie się urządzenia

Użytkownicy kotłów węglowych muszą również pamiętać o tym, że w miarę upływu czasu i eksploatacji tych urządzeń następuje zużywanie się poszczególnych ich elementów. W kotłach z podajnikiem ślimakowym w okresie od 2 do 10 lat uszkodzeniu ulega sam podajnik ślimakowy, który zostaje wytarty lub skoroduje wskutek środowiska działania siarki i wilgoci. Należy wtedy tę część wymienić na nową.

Kontrolować należy także stan wymiennika ciepła i dokładnie czyścić urządzenie po zakończeniu sezonu grzewczego. W okresie, w którym kocioł jest odstawiony ze swojej pracy, wymiennik pieca należy stale wentylować poprzez otwarcie wszystkich drzwiczek, otwarcie szybra kotła oraz doprowadzając do kotłowni świeże powietrze. Uwagę należy również zwrócić na czystość komina oraz łącznika między kotłem a kominem.

Z czasem może rozszczelnić się ruszt kotła, na którym spala się paliwo, co spowoduje wydostawanie się powietrza nadmuchowego z wentylatora do zewnętrznej części palnika. Węgiel nie będzie się wtedy spalał całkowicie.

Co 2-3 lata powinno się wymieniać kondensatory silnika podajnika oraz wentylatora nadmuchowego. Utrata pojemności przez kondensator objawia się problemami ze startem silnika podajnika lub wentylatora. Całkowicie zużyty kondensator powoduje jedynie buczenie tych elementów.

Każdy użytkownik kotłów grzewczych na węgiel musi pamiętać, ażeby nie podejmować się na własną rękę napraw powstałych awarii. Należy postępować tylko zgodnie z instrukcją obsługi, gdy wystąpią usterki, a gdy to nie pomoże – wezwać certyfikowanego instalatora, który w fachowy i bezpieczny sposób przeprowadzi naprawę urządzenia. Niezbędny jest także coroczny serwis kontrolny kotła, co pozwala uniknąć wielu awarii.

Ewa Grochowska

Źródła:

FOTO:minico.pl

 
Autor artykułu:
planergia

Czym się zajmujemy? Łączymy z energią... Odnawialne źródła energii, energooszczędne budownictwo, termomodernizacja i skuteczna walka z niską emisją - u nas znajdziesz wszystko, co potrzbne aby sprawnie, bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić i sfinansować swoją inwestycję. Planergia Informacje, Technologie i Finanse są dla Ciebie!

info@planergia.pl